Økonomi, ansvar og sikkerhed

Få et overblik over udgifterne og vilkårene på sejltogter

Langturssejlads er en unik og rimeligt billig rejseform, som på ingen måde kan sammenlignes med pakkerejser eller charterferier. Man er i højere grad selv ansvarlig for at tilrettelægge rejsen, og og under sejladsen skal man være forberedt på uforudsete hændelser, da man som sømand er i naturens vold. Derfor har vi lavet en liste over økonomiske og sikkerhedsmæssige vilkår på en langturssejlads, så du bliver godt forberedt til dit sejlereventyr.

Helt overordnet om ansvarsfordelingen og sikkerheden på sejltogter

 • SailMore er alene facilitator, og formidler kun salg af køjepladser mellem køber og leverandør – altså mellem dig og skipperen.
 • Skipperen er vores samarbejdspartner, og det er skipperen – ikke SailMore – den leverer den sejlads, I har aftalt, og som du har købt.
 • Du aftaler således alle detaljer direkte med skipper, og det er skipper, der er ansvarlig for, at aftalen overholdes.
 • At deltage i langturssejlads, i Danmark eller udlandet, sker på dit eget ansvar, og sejlads er forbundet med risiko for personskade.
 • Du skal tegne dine egne forsikringer, før du sejler med på togter.
 • Skipper vil naturligvis altid gøre sit allerbedste for at minimere risici.
 • Skipper skalangive sine og bådens forsikringer i skipperprofilen.
 • Din tryghed er vigtig for os. Fortæl os derfor, hvis du har en dårlig oplevelse med en skipper. Så vil vi udelukke denne skipper fra SailMore.
 • SailMore kan ikke refundere penge eller på anden måde kompensere dig for en dårlig oplevelse.
 • Derfor skal du klage direkte til din skipper, som har det fulde ansvar for indhold og afholdelse af sejladsen.

Udgifter, ansvar og sikkerhed forud for påmønstringen

 • Du booker eller reserverer din gasteplads direkte hos din skipper.
 • Skipper – ikke SailMore – fastsætter vilkårene for bookingen eller reservationer af gastepladser på båden.

Som gast er du selv ansvarlig for:

 • At købe flybilletter til og fra det land, hvor du skal af- og påmønstre båden.
 • At indhente visum/visa til det/de lande, du skal rejse til og i på sejltogtet.
 • At modtage eventuelle vacciner inden afrejse.

Vi anbefaler

 • At du ankommer til din din destination for af- og påmønstring én dag før du skal af- eller påmønstre båden.
 • Jysk Rejsebureau kan hjælpe med såkaldte sømandsbilletter (flexbilletter netop til gaster på langturssejlads).
 • Mange gaster køber billetter på Kiwi.com eller Condor.com. Køb helst flybilletter, hvor dato og destination nemt kan ændres.
 • Senest ved påmønstring skal du til skipper fremvise gyldig returbillet med åben afgang. Dét skyldes, at mange lande kræver en fast dato for returrejse, når man rejser ind i deres land.
 • Du kan se rejsevejledninger og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.
 • Du kan holde dig orienteret om anbefalede vacciner på SSI’s hjemmeside.
 • SailMore anbefaler desuden, at du får et lægetjek og tandlægetjek forud for deltagelse på et sejltogt!
 • Som gast er du selv ansvarlig for at tegne rejseforsikring, der dækker sygdom og hjemtransport.
 • Senest ved påmønstring skal gasten fremvise en kopi af en gyldig rejseforsikringspolice, der dækker sygdom og hjemtransport.
 • Skipper skal angive bådens forsikringer i sin skipperprofil.

Vi anbefaler

 • Mange bestiller deres rejseforsikring gennem Gouda, der er specialiseret i forsikringer, der dækker længere ophold i udlandet.
 • Som gast er du selv ansvarlig for at nå frem til og fra de steder, hvor du skal af- og påmønstre båden.
 • Du kan ikke forvente, at skipper kan sørge for transporten mellem båd og lufthavn.
 • Vi anbefaler, at gaster ankommer til påmønstrings- og afmønstringsstederne minimum dagen før ankomst til eller afgang fra lufthavnen.

Udgifter, ansvar og sikkerhed under sejltogtet

 • Du betaler et gastebidrag til din skipper for at sejle med og have en køjeplads ombord.
 • Gastebidraget varierer fra båd til båd men er dog typisk mellem 250 og 359 DKK pr. nat pr. person.
 • Gastebidraget betales direkte til skipper.
 • Det er skipper – og ikke SailMore – der fastsætter gastebidraget.
 • Gastebidraget er ikke en indtægt for skipper; pengene går til bådens drift, vedligehold og reparationer.
 • I nogle tilfælde er det muligt for gaster at dele kahyt. Det aftales nærmere med skipper.
 • Alle betaler ligeligt til bådens fælleskasse, som dækker mad, vand, diesel, havnepenge, indklarering m.v.
 • Beløbet til fælleskassen ligger typisk på omkring 30 til 60 DKK pr. person pr. dag.
 • Beløbet varierer, alt efter hvor båden sejler. For eksempel er Asien et billigt område, mens Caribien er dyrere.
 • Individuelle behov som alkohol, slik, sodavand og lignende købes for egen regning.
 • De samlede fællesudgifter deles ligeligt mellem gasterne ombord.
 • Som gast har du fuld indsigt i fælleskassen.
 • Betaling til fælleskassen skal ikke overføres på forhånd.
 • Skipper skal angive bådens sikkerhedsudstyr i sin skipperprofil.
 • Redningsvest og livline benyttes efter skippers anvisning; og altid under sejlads i mørke og i dårligt vejr.
 • Det er skippers ansvar, at dette udstyr, samt redningsflåde, brandslukning med mere findes ombord.
 • Gasten er selv ansvarlig for at medbringe sin personlige medicin.
 • Der er ikke en læge eller sygeplejerske ombord på skibet, men der er som regel et skibsapotek med håndkøbsmedicin til småskavanker.
 • Forud for aftale om gasteophold skal du orientere skipper om din helbredstilstand. Heriblandt kroniske lidelser eller andre sygdomme.
 • Skipper skal informeres, om du tager receptpligtig medicin og om eventuelle bivirkninger heraf.
 • Din skipper vil altid gøre sit bedste for at være dér, hvor du skal stige af eller på båden, til aftalt tid. Dog kan vind og vejr samt andre sikkerhedshensyn forsinke ankomsten.
 • Du bør derfor være indstillet på selv at dække eventuelle udgifter til overnatning, billetændring m.m. ifm. med forsinkelser og ændrede sejlplaner.
 • Forsinkelser eller ændringer i sejlplanen giver normalt ikke ret til refusion af gastebidrag.
 • Disse vilkår varierer dog fra båd til båd. Spørg din skipper, hvilke regler han har for refusion.
 • Det er strengt forbudt at medbringe enhver form for narkotika på sejltogter! Forefindes narkotika på båden, fører det til øjeblikkelig bortvisning, da det indebærer en enorm risiko for skipper i form af bøder, fængsel og endda beslaglæggelse af båden.
 • På nogle både er rygning okay, dog aldrig under dæk.
 • Der nydes aldrig alkohol under sejlads. På nogle både er alkohol okay, når båden er i havn eller ligger for anker.